Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնում կատարված հետազոտություններից չորս օրինակ